Med bred och lång erfarenhet inom mät- och kvalitetsteknik kan vi tillföra en hög kompetens.

Affärsidé
att få använda och förmedla goda kunskaper och breda erfarenhet inom mät- och
kvalitetsteknik.
att hitta kvalitetssäkra lösningar på befintliga problem.
att erbjuda service och support.

Stefan Ingvarsson: De senaste 12 åren har jag arbetat som utbildare i PC-dmis och med mättjänst till bl.a. fordonsindustrin. Jag är en ambitiös, envis och nyfiken person med driv som värnar om etik och moral. Min framtidstro är stark och jag anser att löften är till för att hållas.

Stefan Ingvarsson
Hyringa Bostället 1
467 95 Grästorp
Sverige/Sweden

Telefon: 0761 - 47 90 97
Telephone: +46 761 47 90 97
Email: stefan@bosting.se